Dr. Norikhwan Bin Hamzah

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan

norikhwan@utm.my