Prof. Madya Dr. Norhayati Binti Zakuan PROFESOR MADYA (DS54) Pengarah Fakulti Pengurusan
Pengurusan dan Teknologi
norhayatimz@utm.my

tqm risk management supply chain management