BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI PENGURUSAN10
PEJABAT PENTADBIRAN20
PEMASARAN DAN KEUSAHAWANAN17
PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI24
PERAKAUNAN DAN KEWANGAN14
SISTEM MAKLUMAT10