BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI PENGURUSAN6
PEJABAT PENTADBIRAN25
PEMASARAN DAN KEUSAHAWANAN11
PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI27
PERAKAUNAN DAN KEWANGAN16
SISTEM MAKLUMAT12