BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI PENGURUSAN19
PEJABAT PENTADBIRAN18
PEMASARAN DAN KEUSAHAWANAN13
PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI26
PERAKAUNAN DAN KEWANGAN14
SISTEM MAKLUMAT10