Puan Hajjah Nor Hasnah Bt Hj.hassan

PENOLONG JURUTERA (J36)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Elektrik Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

norhasnah@utm.my

075530364

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.