Dr. Norhana Binti Jusoh PENSYARAH KANAN (DS51)
Penyelaras Akademik / Penyelaras Akademik Makmal / Timbalan Pengarah (Institut/Coe/Rc) Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan
norhana@utm.my

View Google Contact

tissue engineering biosensors microfluidics