Dr. Norhana Binti Jusoh

PENSYARAH KANAN (DS51)

Pengurus Makmal (Sekolah)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan & Sains Kesihatan

Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan Dan Sains Kesihatan Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

norhana@utm.my

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.