Encik Nor Azuan Bin Wagiman

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Pengurusan Tenaga, Pej. Timbalan Pengarah Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

norazuan@utm.my

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.