Puan Norazian Binti Ahmad

PENOLONG JURUTERA (J29)

Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Pentadbiran Sekolah Kejuruteraan Elektrik

Makmal Kawalan Asas Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia Skudai

norazian@utm.my

075535296

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.