Nor Aini Bte Mohd Mahyuddin

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Bahagian Pembangunan, Pejabat Harta Bina

norainimahyuddin@utm.my