Puan Norafila Binti Waras

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) (WA19)

Jabatan Bendahari

Bahagian Pengurusan Perolehan

Unit Belanjawan Aras 2, Pejabat Bendahari Universiti Teknologi Malaysia

norafila@utm.my

075530276

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.