Dr. Noorhazirah Binti Sunar

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Elektrik

Sekolah Kejuruteraan Elektrik Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

noorhazirah@utm.my