Encik Nazwar Bin Arsad

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Pengurusan Aset, Bahagian Harta, Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

nazwar@utm.my

075530205