Puan Nazratul Hazirah Binti Rushdan

PENOLONG PEGAWAI TADBIR (NA29)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik Dan Antarabangsa)

Pejabat Utm Aro

Bahagian Pengurusan Akademik Aras Bawah Wing A, Blok F54 Universiti Teknologi Malaysia

nazratul@utm.my

075531179

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.