BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN AKTIVITI DAN PEMBANGUNAN PELAJAR13
BAHAGIAN KEMUDAHAN, KEBAJIKAN & TATATERTIB PELAJAR14
BAHAGIAN PENTADBIRAN HEP22
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)30
KOLEJ27
KOLEJ KEDIAMAN SISWA JAYA 2
PEJABAT PENTADBIRAN HEMA14
PUSAT KAUNSELING11
PUSAT KAUNSELING DAN KERJAYA5
PUSAT KECEMERLANGAN SUKAN32
PUSAT KESIHATAN16
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI61
PUSAT PEMBANGUNAN KERJAYA8
PUSAT SUKAN6
UNIT KEBUDAYAAN5