BAHAGIAN Bil. Staf
BAHAGIAN AKTIVITI DAN PEMBANGUNAN PELAJAR16
PUSAT KECEMERLANGAN SUKAN30
UNIT PERHUBUNGAN ALUMNI1
UNIT KEBUDAYAAN4
PUSAT SUKAN6
PUSAT PEMBANGUNAN KERJAYA7
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI60
PUSAT KESIHATAN17
PUSAT KAUNSELING DAN KERJAYA5
BAHAGIAN KEMUDAHAN, KEBAJIKAN & TATATERTIB PELAJAR14
PUSAT KAUNSELING11
PUSAT INOVASI MAHASISWA DAN KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI9
PEJABAT PENTADBIRAN HEMA13
KOLEJ KEDIAMAN SISWA JAYA 2
KOLEJ33
JABATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)6
BAHAGIAN PENTADBIRAN HEP24
UTM ALUMNI8