Encik Mohd Nazeri Bin Omar

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Ubahsuai, Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai & Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

nazeri@utm.my

075530355