Nawawi Bin Mohd Salleh

PELUKIS PELAN / PENOLONG JURUTERA (JA38)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Awam

Jabatan Struktur Dan Bahan Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia,

nawawi@utm.my

075532152

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.