Encik Zawawi Bin Mat Dom

PENOLONG JURUTERA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyenggaraan, Bahagian Harta Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

mzawawi@utm.my

075530058