Encik Yahya Bin Mohamad

PEMBANTU AWAM GRED H14

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Awam, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

myahya@utm.my

075530058