Dr. Muhd Ikmal Isyraf Bin Mohd Maulana

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

muhdikmalisyraf@utm.my