Dr. Muhammed Amirul Asyraf Bin Hasnan

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia

muhammedamirulasyraf@utm.my