Encik Muhammad Bin Muzammel

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Unit Mekanikal Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

muhammadm@utm.my

075530379

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.