Encik Muhammad Faiz Bin Mohd Zaini

PEMBANTU OPERASI (N11)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

Kolej

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru, Johor

muhammadfaiz.mz@utm.my