Dr. Muhammad Asyraf Bin Muhammad Rizal

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Sekolah Kejuruteraan Mekanikal

Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Kejuruteraam=N Universiti Teknologi Malaysia

muhammadasyraf.mr@utm.my