Encik Mohamad Shukri bin Abdul Manaf PENSYARAH KANAN (DS52)
Penyelaras Akademik / Penyelaras Akademik Makmal Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Kawalan dan Mekatronik
mshukri@utm.my

View Google Contact

system automation instrumentation sensor