Dr. Mohamad Shah bin Kassim PENSYARAH KANAN (DS52)
Penyelaras Program / Penyelaras Li / Penyelaras Pembangunan Pelajar/ Penasihat Persatuan Pelajar Fakulti Pengurusan
Pengurusan dan Teknologi
mshah9344@utm.my

View Google Contact