Encik Mohd Rafi bin Bachok @ Mohd Yasin PELUKIS PELAN / PENOLONG JURUTERA (JA38)
Jabatan Timbalan Naib Canselor (PEMBANGUNAN)
Bahagian Pengurusan Aset
mrafi@utm.my

View Google Contact