Ts. Dr. Mohd. Zamri bin Osman PENSYARAH KANAN (DS51) Fakulti Komputeran
Jabatan Sains Komputer
mohdzamri.osman@utm.my