BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KOMPUTERAN3
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN23
JABATAN KOMPUTERAN EMERGEN18
JABATAN KOMPUTERAN GUNAAN DAN KEPINTARAN BUATAN29
JABATAN SAINS KOMPUTER31
PEJABAT AKADEMIK14
PEJABAT PENTADBIRAN17
UNIT PENGURUSAN MAKMAL12
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT1