BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KOMPUTERAN3
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN25
JABATAN KOMPUTERAN EMERGEN19
JABATAN KOMPUTERAN GUNAAN DAN KECERDASAN BUATAN26
JABATAN SAINS KOMPUTER25
PEJABAT AKADEMIK13
PEJABAT PENTADBIRAN17
UNIT PENGURUSAN MAKMAL12
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT1