BAHAGIAN Bil. Staf
FAKULTI KOMPUTERAN4
JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN22
JABATAN KOMPUTERAN EMERGEN19
JABATAN KOMPUTERAN GUNAAN DAN KECERDASAN BUATAN26
JABATAN SAINS KOMPUTER28
PEJABAT AKADEMIK14
PEJABAT PENTADBIRAN17
UNIT PENGURUSAN MAKMAL12
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT1