Encik Mohd Zaidi Bin Abd Jalil

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Ubahsuai, Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Bahagian Penyenggaraan & Ubahsuai Pejabat Harta Bina, Utm.

mohdzaidi@utm.my

075530535