Encik Mohamad Ikram Bin Zakaria

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyelenggaraan,Bahagaian Harta Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

mohdikram@utm.my