Encik Mohd Firdaus Bin Mohamad Ali

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Mekanikal Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

mohdfirdaus@utm.my

075530379