Encik Mohd Faizal Bin Wakiman

JURUTERA (JA41)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Bahagian Pembinaan Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia

mohdfaizal@utm.my

075530059