Encik Mohd Azuan Bin Kenit

PEMBANTU AWAM GRED (H11)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Pengurusan Aset, Bahagian Harta Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

mohdazuan@utm.my

075530791