Encik Muhamad Ashid Bin Zakaria

PENOLONG ARKITEK LANDSKAP (JA36)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Pembinaan, Bahagian Pembangunan Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

mohdashid@utm.my