Encik Mohd Afizal Bin Mohd Talib

PEMBANTU KEMAHIRAN (HA19)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Bahagian Penyenggaraan Dan Ubahsuai, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

mohdafizal@utm.my

075530058