Mohammed Abdullah Ali Al-sharafi

POST DOCTORAL

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Bahagian Pengurusan Projek

Pusat Pengurusan Penyelidikan (Rmc) Universiti Teknologi Malaysia (Utm)

mohammed.alsharafi@utm.my