Encik Mohammad Aiman Bin Zainal Abidin

JURUTERA (JA41)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Ubahsuai

Unit Pembangunan Dan Ubah Suai Jabatan Harta Bina Utm Kuala Lumpur

mohammadaiman.za@utm.my

0326154850