Mohd Nahar Bin Musa

PENOLONG PEGAWAI SENIBINA (J29)

Jabatan Harta Bina

Bahagian: Jabatan Harta Bina

Unit Ubahsuai, Bahagian Penyenggaraan Ubahsuai Dan Pengurusan Perabot Pejabat Harta Bina Utm Johor Bahru

mnaharmussa@utm.my

075530205