Encik Mohd Khir Bin Ali

PEMBANTU KEMAHIRAN (HA19)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Senibina

Bahagian Penyenggaraan Dan Ubahsuai, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

mkhirali@utm.my

075530486

This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.