Dr. Mohd Hafiz bin Puteh PENSYARAH KANAN (DS52)
Ketua Research Group / Pengurus Akademik Fakulti Kejuruteraan Awam
Jabatan Kejuruteraan Air dan Alam Sekitar
mhafizputeh@utm.my

View Google Contact

wastewater treatment