Prof. Madya. Ir. Ts. Dr Mohd Ridzuan bin Ahmad PROFESOR MADYA (DS54)
Ketua Research Group / Penyelaras Akademik / Penyelaras Akademik Makmal Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Kawalan dan Mekatronik
mdridzuan@utm.my

View Google Contact

robotics microfluidics single cell analysis embedded system artificial intelligence micro-nano systems engineering