Prof. Madya. Ir. Ts. Dr Mohd Ridzuan bin Ahmad PROFESOR MADYA (DS54) Penyelaras Akademik Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Kawalan dan Mekatronik
mdridzuan@utm.my

lightning wireless communications