Encik Mohd Hanif Bin Md Tahir

PEMBANTU AWAM GRED H14

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Bahagian Penyenggaraan Dan Ubahsuai, Pejabat Harta Bina Universiti Teknologi Malaysia Skudai

mdhanif@utm.my

075530058