Ts. Dr Mohd Hafiz bin Habi Buddin PENSYARAH KANAN (DS52)
Penyelaras Akademik / Penyelaras Akademik Makmal Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Jabatan Kejuruteraan Elektrik Kuasa
mdhafiz@utm.my

View Google Contact

power quality power systems operations electrical power engineering