Dr Mohd Ayub Bin Sulong

PENSYARAH KANAN (DS51)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Program Mekanik Gunaan & Rekabentuk Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia

mayub@utm.my

075554892