Puan Noormayawati Binti Abu Bakar

PEMBANTU TADBIR (P/O) (NA19)

Fakulti Kejuruteraan

Bahagian: Fakulti Kejuruteraan

Pejabat Pascasiswazah Aras 4, Blok E 07, Sekolah Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia. Skudai

maya@utm.my

075557058

https://people.utm.my/maya/