Fadhil Mukhlif Aswad

POST DOCTORAL

Pusat Pengurusan Penyelidikan

Bahagian Pengurusan Projek

Pusat Pengurusan Penyelidikan (Rmc) Universiti Teknologi Malaysia (Utm)

mafadhil@utm.my