Encik Mohamad Shukor Bin Mohd Khamsan

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK (JA19)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Bahagian Pengurusan Aset

Seksyen Perkhidmatan Teknikal Dan Penyenggaraan Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Johor

m.shukor@utm.my