Mohd Shaufi Bin Mohamad Tahar

PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN (G29)

Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

m.shaufi@utm.my