Encik Kamaruzzaman bin Abdul Rahim PENSYARAH KANAN (DS52)
Ketua Panel (Bidang) / Penyelaras Pembangunan Pelajar/ Penasihat Persatuan Pelajar Fakulti Pengurusan
Perakaunan dan Kewangan
m-kzaman@utm.my

View Google Contact

financial accounting and reporting financial reporting financial analysis