Dr Norkhairul Hafiz B. Bajuri @ Mok PENSYARAH KANAN (DS52)
Penyelaras Projek Sarjana/Sarjana Muda Fakulti Pengurusan
Perakaunan dan Kewangan
m-hairul@utm.my

View Google Contact

corporate control corporate governance