Encik Lokman Bin Haji Ahmad

PEMBANTU KEMAHIRAN (HA19)

Jabatan Harta Bina

Bahagian Awam

Unit Penyenggaraan, Bahagian Harta, Pejabat Harta Bina, Universiti Teknologi Malaysia,

lokmanahmad@utm.my

075530058